REIKI HEALING

Skapar harmoni och balans i din kropp. Energi aktiveras när terapeuten lägger sina händer i olika positioner på din kropp.
 

Behandlingstid: 60 min