ljusÖRONLJUSBEHANDLING

Värmen från ljuslågan mjukar upp vaxet i örat som sedan sugs ut av det milda vacuum som bildas.